Fyzioterapia

Čo je fyzioterapia?

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Za liečbou smerujúcou k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti, alebo funkcie ľudského organizmu ako celku.

 

Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby, alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.
   
Naše pracovisko disponuje širokým portfóliom prístrojového a cvičebného  vybavenia.


 

Ponúkame

 • Vstupné vyšetrenie - kineziologický rozbor

 • Kontrolné a záverečné vyšetrenie fyzioterapeutom

 • Individuálnu liečebnú telesnú výchovu ( ILTV)

 • Mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR

 • Mobilizáciu kĺbov

 • Cvičebné jednotky

 • SM systém

 • SM systém - skupinové cvičenie

 • Cvičenie s fitloptami a nestabilnými plošinami

 • Vypracovanie tréningového programu

 • DNS   

 • Fyzikálnu terapiu

 • Balíčky terapií - kombináciu cvičebných jednotiek podľa potreby klienta

 • Cvičenie pomocou motorickej dlahy

 • Kineziotejping

 • Zdravotné pomôcky a pomôcky na cvičenie

 • Špeciálne masáže napr. Breussova sú vhodné na vyrovnanie statiky organizmu, uvoľňujú a regenerujú medzistavcové platničky  a pôsobia nielen liečebne, ale aj preventívne pri ochoreniach chrbtice a  celého pohybového aparátu.

 • Individuálne  cvičenie  s fyzioterapeutom  a následne pomocou  motodlahy sa využíva najmä pri rehabilitácii poúrazových stavov, stavov po zlomeninách, po artroskopických operáciách, po implantáciách totálnych endoprotéz(umelé náhrady) kolenných a bedrových kĺbov, ku  skoršej obnove pohyblivosti rehabilitovaných kĺbov.

Objednajte sa z pohodlia domova na presný dátum a čas na +421 918 906 396 alebo na +421 36 631 0034

© 2023 by Medical Clinic. Proudly created with Wix.com

 • White Facebook Icon

Ku Bratke č. 5, 934 01 Levice

Tel:    +421 36 63 100 34

Mob.: +421 918 906 396

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now