top of page

Program X MEDICAL CLINIC zameraný na prevenciu ochorení.

Naše pracovisko sa okrem liečby ochorení  zameriava aj na prevenciu vzniku ochorení.

Je to téma, o ktorej sa síce veľa hovorí, ale málo robí. Žijeme v hektickom životnom tempe, stres je našim každodenným partnerom, zle a málo spíme, rýchlo a nezdravo sa stravujeme, pijeme presladené nápoje, máme zlé pohybové návyky, nesprávne dýchame a k tomu všetkému dýchame miesto kyslíku vzduch plný exhalátov...

 

Naše telo nám po čase zákonite povie DOSŤ, UŽ NEVLÁDZEM! a choroba civilizačná, či iná je na svete.

fyzio-slide.jpg

 

Ako všetci vieme, ochoreniu je vždy lepšie predchádzať ako ho komplikovane liečiť a najmä ho liečiť v zastaralom, či zanedbanom  štádiu.

Prevencia – predchádzať ochoreniam je jednoduchšie a samozrejme aj lacnejšie. Prevenciou sa znižujú náklady na liečbu pre pacienta, nedochádza k výpadku z pracovného zaradenia – jednotlivec i spoločnosť šetrí.

 

Vlastne platí, že správna investícia do vlastného zdravia v správnom čase - je tou najlepšou investíciou počas nášho života.

 

Nie je dôležité život len prežiť, ale prežiť ho dobre a to sa dá len v dobrom zdraví.

 

Samozrejmou súčasťou správneho životného štýlu a zachovania zdravia je zdravá strava, primeraná pohybová aktivita, správny pitný režim, duševná rovnováha.

 

My si dovoľujeme ponúknuť niečo navyše, čo ku všetkému uvedenému prispeje.

 

Našou snahou je v dnešnom svete plnom negatívnych vplyvov poskytnúť našim klientom pomoc v ich snahe o zachovanie zdravia, v čo najlepšej kvalite.

Ako osvedčenú prevenciu v X MEDICAL CLINIC Vám ponúkame:

  • pobyt v hyperbarickej komore spojený s dýchaním čistého (100%) kyslíka

  • infúzie s vysokou dávkou C-vitamínu

  • biomagnetickú terapiu

  • inhaláciu čistého (100%) kyslíka na relaxačnom lôžku

  • rôzne formy použitia ozónu

 

Ponúkame aj vhodné kombinácie týchto liečebno-preventívnych postupov.

Súčasťou programu na prevenciu je vždy konzultácia s lekárom a následne zvolenie najvhodnejšej varianty terapie daného pacienta.

 

Tešíme sa na chvíle, keď budeme vidieť, že ľudia aj na Slovensku uchopia starostlivosť o svoje zdravie z toho správneho konca.

Správna investícia, v správnom čase, do správnej prevencie je investícia do svojho zdravia.

 

MUDr. Špánitz Peter a kolektív X MEDICAL CLINIC

bottom of page