top of page

Ponuka pre diabetologických pacientov

diabetes-2058045_1280.png

Balíček pre diabetikov

Naša klinika okrem primárneho zamerania na liečbu pohybového aparátu a celkovej rekondície, ponúka aj výrazné liečebné benefity pre pacientov s cukrovkou (diabetom).

 

V rámci tohoto chronického ochorenia sú nepríjemné až fatálne sprievodné ochorenia nervov a ciev (polyneuropatia) a cievna nedostatočnosť, ktoré vedú ku závažným komplikáciam. Tieto sa prejavujú v zmysle bolestí najmä na končatinách (nohy, ruky) a následne poškodením ciev, čo má často za následok odumieranie tkanív a následné amputácie prstov nôh. Tiež sa vytvárajú ťažko hojace rany na predkoleniach ,čo môže to viesť až k amputáciám predkolení.

Samozrejmosťou je základná liečba cukrovky u odborného lekára - diabetológa.

Naša klinika pre pacientov s diabetom ponúka balíček - súbor liečebných postupov, ktoré výrazným spôsobom znižujú až eliminujú popísané neželané komplikácie u pacientov a tým im výrazne zlepšia zdravotný stav a predlžujú život. A hlavne, čo považujeme za veľmi dôležité, pri dobrej spolupráci s pacientom ponúkame možnosť prežiť život vo výrazne lepšej kvalite.

V rámci našej kliniky ponúkame následovné liečebné postupy: hyperbarická komora (dýchanie čistého kyslíka pod tlakom), magnetoterapia - pulzný biomagnet, infúzna terapia s ozónom a najinovatívnejšia liečba mezodiencefalickou moduláciou - MDM terapia .

Prirodzeným doplnkom je doliečovanie pacientov v našom rekondičnom centre.

Otázkou pre človeka je samozrejme nielen dĺžka života, ktorú prežijeme, ale hlavne kvalita v akej prežijeme svoj život. A preto závisí len od nás samotných a našej starostlivosti o samého seba, ako to vlastne s naším životom bude.

Práve k odpovedi na túto otázku smeruje naša odborná pomoc a ponuka pre pacientov s týmto chronickým ochorením.

 

Radi vám pomôžeme skvalitniť  váš život.

 

Kolektív Xmedical clinic

Nedajte viac šancu svojej bolesti a príďte.

bottom of page