top of page

Ponuka pre onkologických pacientov

Diagnózy a obtiaže

Fyzioterapeutické ovplyvnenie:

  • ochabnutého svalstva, skrátenia svalstva, malátnosť, vertigo ( závrate)

  • typy  cvičení:  respiračná, vývojová, relaxačná a uvoľňujúca + aktívna pohybová

 

Terapia sa odvíja od indikácie onkológa a od hladiny markerov a podľa rozdelenia do orgánových systémov:

  1. nervový systém (mozog, mozoček - koordinácia a rovnováha, periférne nervy - jemná a hrubá motorika, polohocit, pohybocit)

  2. dýchací systém (pľúca, dýchacie cesty- míčkovanie, polohovanie, dychová gymnastika)

  3. tráviaci systém a pridružené orgány, (peristaltický útlm-míčkovanie brušnej krajiny a cvičenia na dolné končatiny na opätovné navodenie trávenia, aktivácia vnútro brušného tlaku, posilnenie panvového dna)

  4. urogenitálny systém ( posilnenie panvového dna, kondičné cvičenia, akrálna koaktivačná terapia podľa Špringrovej)

  5. kostra (osteosarkóm) terapia sa odvíja podľa lokalizácie

  6. svalstvo (podľa príznakov- ako pri paréze, plégii, myopatii)

  7. obehový systém (podľa indikácie lekára- vertigo, nauzea)

 

Súčasťou ponuky je  vyšetrenie + liečba + dlhodobé sledovanie pacienta a opakovanie cyklov terapie.

Nedajte viac šancu svojej bolesti a príďte.

bottom of page