top of page

Vitamín C v infúzii

coronavirus-4914026_1920.jpg

Vysoké dávky intravenózne aplikovaného vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19

06.11.2020 | Eduprofipharm

 

Pandémia ochorenia COVID-19 (spôsobená vírusom SARS-CoV-2) bola prvýkrát zaznamenaná v čínskej provincii Wu-chan a teraz sa šíri vo všetkých krajinách na všetkých kontinentoch, kde spôsobuje značné zaťaženie verejného zdravia.

 

Existuje naliehavá potreba rýchlej, použiteľnej, prístupnej, účinnej a bezpečnej liečby, ktorá by zachraňovala životy a obmedzovala šírenie tohto ochorenia.

 

Od februára do septembra prebehla historicky prvá randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia určená na klinické skúšanie vysokých dávok vitamínu C pri liečbe ochorenia COVID-19. Štúdia preukázala zníženie mortality o dve tretiny u väčšiny kriticky chorých pacientov. V zahraničných odborných časopisoch pribúdajú v tejto oblasti viaceré pozitívne správy.

Nedajte viac šancu svojej bolesti a príďte.

bottom of page